Author Archives: Fridha Eriksson Nyström

Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas.

Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.Tänk om fler  kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark**, men man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta. 
Säger Jessica Holmström, Affärscoach i Norsjö och fortsätter:

Förhoppningsvis kommer projektet och dess aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade kunskaper, fler affärer och ett större nätverk.

Förutom att själva företagen i Region 10* kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10. Säger Johan Duvdahl, näringslivschef Storuman kommunföretag, som är projektägare för projektet.

läs mer på http://www.mojligheternasregion.se/


Region 10, skola och utbildning, anordnar fullsatt Seminarium på Grand Hôtel

4 februari, under Västerbotten på Grand Hôtel, riktar skola och utbildningssektor i Region 10 fokus på Fjärrundervisning. Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Seminariet innehåller såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt exempel från pågående fjärrundervisning i vår region.

Intresset för seminariet har varit mycket stort från myndigheter, forskare, kommuner, fackliga organisationer m.fl. Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar samtliga med flera representanter var liksom SKL, lärarfacken och Umeå universitet. Flera andra kommuner som arbetar med fjärrundervisning är också representerade liksom forskare från andra lärosäten.

Vi som arbetar med skola och utbildning i Region 10 är stolta över att få anordna detta seminarium och dels rikta fokus på en viktig fråga men också att för möjlighet att diskutera förutsättningar för skola och utbildning i vår region och våra kommuner med berörda myndigheter, forskare och kollegor från runt om i landet.

Datum: 4 februari
Tid:klockan 13.00 – 15.30
Plats: Mårten Winges rum, Grand Hôtel, Stockholm

Frågor:
Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten,
tobias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 – 636 29 31


Region 10.s debattartikel: ”Spä inte på motsättningarna i kommuner”

Region 10 har än en gång nyanserat debatten mellan glesbygd och stad. I en artikel i Dagens Samhälle belyser vi vikten av att landet ska hållas samman och att det inte ska spela någon roll för Sveriges invånare om man väljer att bosätta sig i en storstadsregion eller i en glesbygdskommun. Man ska kunna få samma samhällsservice och ett likabehandlande vart i landet man än väljer att sätta bo.

Detta gör vi i en debattartikel i Dagens Samhälle:
Om man på allvar vill hålla ihop hela landet måste man titta på vilka produktionskostnader som finns för välfärd i olika delar av landet – och göra en ansats att försöka jämna ut dem. I dag får de minsta kommunerna inte pengar över ens om de driver verksamheten effektivt, skriver tio kommunstyrelseordföranden i Region 10.

Läs artikeln i sin helhet i Dagens Samhälle 


Region 10 inbjuden till möte med Bucht

Inbjuden till ministermöte tack vare debattartikel i Dagens Samhälle

Region 10 skrev en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle utifrån vårt glesbygdsperspektiv om de punkter som landsbygdskommittén utpekat som viktiga frågor. Efter artikeln fick vi en inbjudan till Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Så här skriver Magnus Johansson om mötet.

(vill du läsa hela artikeln, klicka här)

Landsbygdspolitik stod på programmet och det utifrån den artikel vi skrev tidigare i vinter, men även utifrån den landsbygdsproposition som den rödgröna regeringen lade tidigare i vår. Från vår sida ville vi diskutera de frågor som ligger oss varmast om hjärtat:
* Lånemöjligheter för privata och företag
* Utbildningsmöjligheter för oss ute i glesbygden
* Kompetensförsörjning för både företag och kommunerna
* Strandskyddet och möjligheterna att bygga
* Bredband
Ett mycket bra möte där vi satt med ministern och hans folk på armlängds avstånd och där vi i gemenskap kunde diskutera oss fram i olika frågor. Vi fick inte svar på alla frågor, men vi var nöjda och kan konstatera att det görs/har gjorts mycket inom landsbygdspolitiken och jag själv kan konstatera att landsbygdspolitiken ALDRIG diskuterats och varit så mycket uppe på bordet som under denna mandatperiod.

Magnus Johansson KSO Vilhelmina och ordförande i Region 10


Pressmeddelande

Region 8 byter namn till Region 10

”Tillsammans är vi starka i Region 10 vilket fler och fler får upp ögonen för. Vi är en part att räkna med”, säger Magnus Johansson Kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina som är årets värdkommun i Region 10.

8 inlandskommuner i Västerbotten har under ett flertal år samverkat för att stärka kommunernas roll och utveckling i inlandet. Samarbetet har fungerat så bra och varit så konkret på flera nivåer att fler kommuner även utanför Västerbotten har valt att söka sig till Region 8, och efter årsskiftet är vi nu 10 kommuner som sträcker från Åsele i söder till Arjeplog i norr. Därför har vi valt att byta namn till Region 10 för att välkomna våra två nyaste medlemmar från Norrbotten, Arjeplog och Arvidsjaur.

”Jag ser otroliga fördelar med denna typ av samverkan som på ett konkret sätt gynnar alla parter” säger Fridha Eriksson Nyström, Koordinator på Region 10

Region 10 har flera fina samarbeten som burit frukt. Skolchefernas arbete med en bred satsning på fjärrundervisning och det aktiva påverkansarbetet via seminarium etc. har gett stark genomslagskraft på höga nivåer. Näringslivsfunktionernas satsningar på gemensamma projekt som Möjligheternas Region har gett konkret hjälp till näringslivsarbetet i kommunerna. De fortsätter med nya gemensamma projektansökningar som är i sitt slag en föregångare i Sverige.
Social och omsorgscheferna ger genom samarbetet sina kollegor ett nätverk för kollegiala frågor. I små kommuner är vissa handläggare ensamma om arbetsuppgifterna i sin kommun och kan då lyfta frågor via nätverk i Region 10. Region 10.s styrelsen fungerar som ett kraftigt påverkansorgan för lands- och glesbygdsfrågor gentemot Riksdag och Regering.

”Samverkan är ett måste och en överlevnadsfråga för oss små kommuner i inlandet och vilken sida av länsgränsen som kommunerna kommer ifrån har ingen som helst betydelse när vi jobbar med samma utmaningar och mot samma mål” säger Karl-Johan Ottosson, kommunchef i Vilhelmina

Fakta Region 10:

Innefattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.
Region 10 syftar till att stärka kommunernas roll och utveckling, såväl i Norr- och Västerbotten som nationellt och internationellt.
Området är ca 62 600 km2 stort
Folkmängd ca 49 400 personer
Samarbetena sträcker sig över fem utpekade fokusverksamhetsområden: Skola, omsorg, näringsliv, ekonomi och HR.


Region 8.s debattartikel ”Sveket mot landsbygdens kommuner”

Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, är lurade.

Betänkandet pekade i sin analys tydligt ut att utvecklingen på landsbygden under lång tid varit negativ och att det idag inte längre finns likvärdiga förutsättningar att bo och utvecklas i alla delar av landet, samt att den nationella politiken inte gynnat landsbygden.

Den 20 mars var det tänkt att en samlad proposition skulle läggas fram i Riksdagen med beslutsförslag baserade på de 75 föreslagna åtgärderna i kommitténs slutbetänkande. Nu har alliansen hoppat av förhandlingarna och en redan skadeskjuten satsning får nu i praktiken det slutliga nackskottet. Den inriktningsproposition som enligt uppgifter nu kommer att läggas fram, och som med all sannolikhet saknar skarpa förslag, känns som ett hån mot våra kommuner sett till ursprungliga löften och uttalade ambitioner. Frågan städas nu undan med en innehållslös vision och livet går vidare. Hur livet sen ska utveckla sig för invånarna i vår region, Region 8, blir ånyo en fråga som bara berör oss gnälliga invånare i glesbygden. Svaga och få röster, lätta att ignorera.

Läs hela artikeln här från Dagens Samhälle

Läs mer om landsbygdskommitténs slutbetänkande här

Även Land publicerade artikeln

Debatterade gjorde även Inlandskommunerna ekonomisk förening

Läs artikeln här


Region 8 tillsammans med MediaCenter arrangerar en inspirationsdag kring IT i förskolan

Välkommen på en inspirationsdag kring IT i förskolan!
En dag full av kollegiala möten, inspiration och lärande; öppen
för dig inom förskolan i Region 8-kommunerna.
Dagen består av inspirationsföreläsningar kring förskolans digitalisering
samt ett flertal workshops, där du får testa ny pedagogisk teknik samt ta del
av erfarna pedagogers arbetssätt. Det här vill du inte missa!
Nu med uppdaterat program!

Klicka här och läs mer!

 


Bostadsminister Peter Eriksson bjöds på resa i Region 8

Resan skedde med konferensbuss, anledningen till att mötas i denna form är att vi från kommunernas sida ville visa på konkreta exempel på var byggande skulle vara intressant men idag inte möjligt. Bostadsbyggande är en viktig del för att främja utveckling, tillväxt och inflyttning i våra kommuner och vi vill föra en dialog kring nuvarande lagstiftnings begränsningar ur vårt perspektiv. Vår bild är att lagstiftningen på området, liksom på många andra områden, utgår från ett storstadsperspektiv och i mindre utsträckning tar hänsyn till villkoren i glesbygd. För oss är det dessutom mindre intressant med fallande Stockholmspriser när det fortfarande är nära nog omöjligt att låna till nyproduktion i våra kommuner.

Artiklar om mötet:

Läs Norrans artikel ”Peter Eriksson fick se en annan typ av bostadsbrist”

Läs Västerbottens Folkblads artikel ”Busstur i bostadsbristen”

Läs Västerbottens Folkblads artikel ”Vi älskar ihjäl vår landsbygd”


Lyckat seminarium om fjärrundervisning

På initiativ från skolcheferna i Region8 genomfördes 24 januari ett seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hotell. Syftet med seminariet var att lyfta fram möjligheterna med Fjärrundervisning och behoven av att utveckla och sprida denna undervisningsform och metod. Både i och mellan kommunerna i Region 8 och Västerbotten men också nationellt.

Tobias Thomson inledde seminariet med att förklara förutsättningarna för kommunerna i Region 8 och hur fjärrundervisning för regionens kommuner och många andra huvudmän är en fråga om likvärdighet, tillgänglighet till utbildning samt undervisning av behöriga lärare.

Läs mer på fjarr.nu


Arvidsjaur välkomnas in i Region 8

Arvidsjaurs kommun tillhör nu Region 8 sedan den 1 januari. Vi välkomnar Arvidsjaur med varm hand och blir numera 10 kommuner.

Kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet

”Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft och enighet inom många områden vilket ger genomslag såväl regionalt som nationellt. Med de förutsättningar kommunerna har inom Region 8 ser Arvidsjaurs kommun samarbete som en mycket viktig del för att våra kommuner fortsatt ska kunna vara attraktiva att bo och verka i.” Säger Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande och Ulf Starefeldt, kommunchef i Arvidsjaurs kommun