• 1 juli 2022 träder nya miljökrav in som kan leda till att närmare 500 drivmedelsanläggningar i Sverige kan komma att försvinna. Många av dessa återfinns i norra Sverige och i Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) kan kraven leda till att flera mackar, ofta i fjällmiljö, kommer att […]

  • Missa inte Region 10s seminarier och workshops hösten 2021! För mer information, titta under fliken seminarier här på Region 10 hemsida.

  • Nu ska det bli betydligt fler utbildningar från Yrkeshögskolan i inlandet. Bakom satsningen står kommunalförbundet Akademi Norr i samarbete med Region 10. Hela 9 av 10 studenter får jobb inom ett år efter examen. Just nu kartlägger Akademi Norr arbetsmarknadens behov av arbetskraft i Norra Norrlands inlandskommuner. Både inom kommunal verksamhet och i näringslivet. Undersökningen […]

  • Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper: M2020/01079/Ke Region 10 sammanfattar förslaget med att det är ytterst olyckligt att promemorian föreslår att rubba på principen om att ”förorenaren ska betala”, (Polluter Pay Principle) och producentansvarstanken. Producentansvar i sig ger ett kvalitets- och miljötankesätt eftersom producenterna själva ska hantera och säkerställa materialåtervinningen och dess miljöpåverkan. […]

  • Tisdag den 9 juni hade representanter från Region 10 ett digitalt möte med civilminister Lena Micko. De punkter som diskuterades under mötet var bland annat två av de fokusområden som Region 10 har för året 2020: statligt stöd till kommunal infrastruktur​ och statlig närvaro.   – Civilministern lyssnade och tog till sig de frågeställningar som […]

  • Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden. Därför har tio inlandskommuner i Norr- och Västerbotten ingått en sammanslutning – Region 10. Genom kommun och länsöverskridande samverkan kan man bland annat stärka framtidstron i regionen, möta utmaningen med befolkningsminskning och långa geografiska avstånd till högre studier. Kommunerna har idag ett […]

  • Skrivelse till Arbetsförmedlingens General Direktör Arbetsförmedlingen i inlandet Digitalisering behövs. Men att genomföra stora verksamhetsförändringar genom digitalisering utan varken konsekvensanalyser eller lösningar på de problem som uppstår är oansvarigt och drabbar både enskilda individer och våra kommuner. En stor del av befolkningen är redan digitala. De som inte är det behöver hjälp och stöd. De […]

  • Skrivelse till Näringsdepartementet Beslut Region 10 ställer sig bakom en uppvaktning av Näringsdepartementet för att säkerställa att bristen på laddinfrastruktur åtgärdas inom regionen. Detta kan ske genom omvänd auktion av utpekade vägsträckor, eller att staten erbjuder utökat och riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden. I Trafikverkets uppdrag – Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar har […]

  • Det kommunala uppdraget är i princip lika oavsett hur kommunen ser ut, men om alla kommuner ska klara detta uppdrag så måste lika förutsättningar ges, skriver kommunstyrelseordförandena i Malå och Sorsele. Oavsett regeringar så har det under lång tid enligt vår mening saknats en långsiktig strategi för lands- och glesbygdens utveckling. Vi blir fortfarande irriterade […]