Category Archives: Vad händer

Skrivelse från Region 10 – Statliga servicekontor i varje kommun

Category : Vad händer

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast. Under mandatperioden 2014-2018 lokaliserades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och den statliga servicen har ökat genom tio nya servicekontor i orter där staten tidigare dragit sig tillbaka.

Mer måste göras. Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt land.

Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Med den nya tekniken så kan många myndigheter placeras på de absolut flesta orter i Sverige utan att kvaliteten försämras. I många avseenden finns det fördelar med att lokalisera statliga myndighetskontor utanför storstadsområdena, bl.a. personalrörlighet, behållande av kompetens, kontakt med närsamhället och lägre lokalhyra.
Sverige är starkare när vi håller ihop och statlig service ska finnas nära landets alla medborgare. Det handlar om företags och enskilda medborgares behov av närhet till statlig service, oavsett var man bor. Det handlar också om att säkerställa en effektiv verksamhet som samtidigt bidrar till att det finns arbetstillfällen i statlig regi för tjänstemän och akademiker även utanför de större städerna. Genom att erbjuda service för fler myndigheter på ett och samma kontor och ha servicekontor på fler platser i landet säkras och förstärks den lokala statliga servicen. I grunden är det en fråga om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet hos allmänheten. Detta är ingen arbetsmarknadsåtgärd på några enskilda orter. Det handlar inte om att kompensera vissa regioner. Det handlar om att hålla ihop Sverige.

Det är av yttersta vikt att regeringen stärker den statliga närvaron och statlig service i hela landet. I det arbetet vill vi peka på de geografiska skillnader som finns i vårt land. Att strikt tillämpa den nuvarande indelningen i FA-regioner är olyckligt när resultatet blir att ett antal kommuner blir utan statlig närvaro. Utredningen säger bl.a.: Förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner kan, anser utredningen, stärkas genom en väl utvecklad lokal statlig närvaro och service.
Lokal närvaro sker INTE genom att servicen finns 100 km bort.
Kravet är självklart: Statliga servicekontor i alla kommuner!

I sammanfattningen av betänkandet Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) kan man bl.a. hitta följande skrivningar:
Utredningen konstaterade i delbetänkandet att i synnerhet medborgare, men även företagare, har behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig service. Statliga myndigheter ska finnas tillgängliga för alla. Lokal statlig service är särskilt viktigt för dem som har svårigheter med det svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta. Utredningens bedömning är att servicekontoren i dag tillhandahåller sådan hjälp att den enskilde kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ges i den utsträckning som är lämpligt med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndigheternas verksamhet.
Dagens modell, där servicehandläggarna ger service av både allmän och fördjupad karaktär, är smidig, enkel och väl fungerande. Utredningens bestämda uppfattning är att servicekontorens tillgång till verksamhetssystem är en förutsättning för att kunna tillhandahålla service utifrån de enskilda besökarnas behov. Utan tillgång till dessa system skulle endast allmän service kunna ges och besökarna skulle i många fall behöva hänvisas till andra servicekanaler. Förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner kan, anser utredningen, stärkas genom en väl utvecklad lokal statlig närvaro och service.


Skrivelse från Region 10 – Viktigt att arbetsförmedlingens kontor får vara kvar

Category : Vad händer

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast.

Yttersta vikt att arbetsförmedlingens glesbygdskontor inte läggs ned!
Att statlig närvaro är av största vikt i hela landet har tidigare utredningar fastslagit, bl.a. för att stärka förtroendet för statliga myndigheter och samhällets institutioner och stötta de som har risk för ett utanförskap.
Under slutet av januari kom ett varsel för de anställda på arbetsförmedlingen där man varslade 4 500 tjänster. I mars detta år kom nedläggningsbeslut på 130 kontor varav 5 i Region 10’s geografi. Detta ger två kontor med bemanning och tre obemannade kontor i alla Region 10’s 10 kommuner (vilket har en geografisk storlek på 62 400 km2, ca 20 000 km2 större än Danmark).
De som drabbas av en nedläggning är de som i de flesta fall har en svår situation och de som står längst från arbetsmarknaden och redan är en utsatt grupp i samhället. Ett samhälleligt utanförskap är något man till varje pris måste motverka, detta gör man inte genom att lägga ned kontor dit arbetssökande kan gå för att få stöd, hjälp och råd av adekvat personal. Region 10 anser att det är av yttersta vikt att regeringen tar beslut att inte lägger ned Arbetsförmedlingens kontor i glesbygd!


Viktigt seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.

Category : Vad händer

Region 10, i samarbete med Region Västerbotten och MediaCenter, arrangerade för andra året seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.

Seminariets syfte var att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Huvudfokus låg på att lyfta fram olika exempel på hur fjärrundervisning organiseras och bedrivs men innehöll också perspektiv av lagstiftning, pågående forskning och möjlighet till fortbildning för lärare och huvudmän.

Intresset för seminariet var mycket stort men väder och vind visade också behovet av att använda distansöverbryggande teknik. Snö och blåst ställde till det för resenärer i hela landet och gjorde det utmanande att resa till Stockholm.
Region 10 består av kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Tveka inte att kontakta oss arrangörer om du vill veta mer eller komma i kontakt med personer i kommunerna i vår region. tobias.thomson@regionvasterbotten.se

Se filmerna här:
Elevperspektiv i fjärrundervisning från Lycksele kommun i samiska:
https://youtu.be/F5EP0sc2D7U
Fjärrundervisning från Storuman till Tärnaby:
https://youtu.be/UcB0nnCih8M
Fjärrundervisning i franska i Lycksele kommun:
https://youtu.be/z_dVRrC862g

Läs mer: /http://fjarr.nu/
http://fjarr.nu/film


Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas.

Category : Vad händer

Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.Tänk om fler  kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark**, men man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta. 
Säger Jessica Holmström, Affärscoach i Norsjö och fortsätter:

Förhoppningsvis kommer projektet och dess aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade kunskaper, fler affärer och ett större nätverk.

Förutom att själva företagen i Region 10* kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10. Säger Johan Duvdahl, näringslivschef Storuman kommunföretag, som är projektägare för projektet.

läs mer på http://www.mojligheternasregion.se/


Region 10, skola och utbildning, anordnar fullsatt Seminarium på Grand Hôtel

Category : Vad händer

4 februari, under Västerbotten på Grand Hôtel, riktar skola och utbildningssektor i Region 10 fokus på Fjärrundervisning. Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Seminariet innehåller såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt exempel från pågående fjärrundervisning i vår region.

Intresset för seminariet har varit mycket stort från myndigheter, forskare, kommuner, fackliga organisationer m.fl. Utbildningsdepartementet, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar samtliga med flera representanter var liksom SKL, lärarfacken och Umeå universitet. Flera andra kommuner som arbetar med fjärrundervisning är också representerade liksom forskare från andra lärosäten.

Vi som arbetar med skola och utbildning i Region 10 är stolta över att få anordna detta seminarium och dels rikta fokus på en viktig fråga men också att för möjlighet att diskutera förutsättningar för skola och utbildning i vår region och våra kommuner med berörda myndigheter, forskare och kollegor från runt om i landet.

Datum: 4 februari
Tid:klockan 13.00 – 15.30
Plats: Mårten Winges rum, Grand Hôtel, Stockholm

Frågor:
Tobias Thomson, utbildningsstrateg Region 10 och Region Västerbotten,
tobias.thomson@regionvasterbotten.se, 070 – 636 29 31


Region 10.s debattartikel: ”Spä inte på motsättningarna i kommuner”

Category : Vad händer

Region 10 har än en gång nyanserat debatten mellan glesbygd och stad. I en artikel i Dagens Samhälle belyser vi vikten av att landet ska hållas samman och att det inte ska spela någon roll för Sveriges invånare om man väljer att bosätta sig i en storstadsregion eller i en glesbygdskommun. Man ska kunna få samma samhällsservice och ett likabehandlande vart i landet man än väljer att sätta bo.

Detta gör vi i en debattartikel i Dagens Samhälle:
Om man på allvar vill hålla ihop hela landet måste man titta på vilka produktionskostnader som finns för välfärd i olika delar av landet – och göra en ansats att försöka jämna ut dem. I dag får de minsta kommunerna inte pengar över ens om de driver verksamheten effektivt, skriver tio kommunstyrelseordföranden i Region 10.

Läs artikeln i sin helhet i Dagens Samhälle 


Region 10 inbjuden till möte med Bucht

Category : Vad händer

Inbjuden till ministermöte tack vare debattartikel i Dagens Samhälle

Region 10 skrev en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle utifrån vårt glesbygdsperspektiv om de punkter som landsbygdskommittén utpekat som viktiga frågor. Efter artikeln fick vi en inbjudan till Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Så här skriver Magnus Johansson om mötet.

(vill du läsa hela artikeln, klicka här)

Landsbygdspolitik stod på programmet och det utifrån den artikel vi skrev tidigare i vinter, men även utifrån den landsbygdsproposition som den rödgröna regeringen lade tidigare i vår. Från vår sida ville vi diskutera de frågor som ligger oss varmast om hjärtat:
* Lånemöjligheter för privata och företag
* Utbildningsmöjligheter för oss ute i glesbygden
* Kompetensförsörjning för både företag och kommunerna
* Strandskyddet och möjligheterna att bygga
* Bredband
Ett mycket bra möte där vi satt med ministern och hans folk på armlängds avstånd och där vi i gemenskap kunde diskutera oss fram i olika frågor. Vi fick inte svar på alla frågor, men vi var nöjda och kan konstatera att det görs/har gjorts mycket inom landsbygdspolitiken och jag själv kan konstatera att landsbygdspolitiken ALDRIG diskuterats och varit så mycket uppe på bordet som under denna mandatperiod.

Magnus Johansson KSO Vilhelmina och ordförande i Region 10


Pressmeddelande

Category : Vad händer

Region 8 byter namn till Region 10

”Tillsammans är vi starka i Region 10 vilket fler och fler får upp ögonen för. Vi är en part att räkna med”, säger Magnus Johansson Kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina som är årets värdkommun i Region 10.

8 inlandskommuner i Västerbotten har under ett flertal år samverkat för att stärka kommunernas roll och utveckling i inlandet. Samarbetet har fungerat så bra och varit så konkret på flera nivåer att fler kommuner även utanför Västerbotten har valt att söka sig till Region 8, och efter årsskiftet är vi nu 10 kommuner som sträcker från Åsele i söder till Arjeplog i norr. Därför har vi valt att byta namn till Region 10 för att välkomna våra två nyaste medlemmar från Norrbotten, Arjeplog och Arvidsjaur.

”Jag ser otroliga fördelar med denna typ av samverkan som på ett konkret sätt gynnar alla parter” säger Fridha Eriksson Nyström, Koordinator på Region 10

Region 10 har flera fina samarbeten som burit frukt. Skolchefernas arbete med en bred satsning på fjärrundervisning och det aktiva påverkansarbetet via seminarium etc. har gett stark genomslagskraft på höga nivåer. Näringslivsfunktionernas satsningar på gemensamma projekt som Möjligheternas Region har gett konkret hjälp till näringslivsarbetet i kommunerna. De fortsätter med nya gemensamma projektansökningar som är i sitt slag en föregångare i Sverige.
Social och omsorgscheferna ger genom samarbetet sina kollegor ett nätverk för kollegiala frågor. I små kommuner är vissa handläggare ensamma om arbetsuppgifterna i sin kommun och kan då lyfta frågor via nätverk i Region 10. Region 10.s styrelsen fungerar som ett kraftigt påverkansorgan för lands- och glesbygdsfrågor gentemot Riksdag och Regering.

”Samverkan är ett måste och en överlevnadsfråga för oss små kommuner i inlandet och vilken sida av länsgränsen som kommunerna kommer ifrån har ingen som helst betydelse när vi jobbar med samma utmaningar och mot samma mål” säger Karl-Johan Ottosson, kommunchef i Vilhelmina

Fakta Region 10:

Innefattar kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.
Region 10 syftar till att stärka kommunernas roll och utveckling, såväl i Norr- och Västerbotten som nationellt och internationellt.
Området är ca 62 600 km2 stort
Folkmängd ca 49 400 personer
Samarbetena sträcker sig över fem utpekade fokusverksamhetsområden: Skola, omsorg, näringsliv, ekonomi och HR.


Region 8.s debattartikel ”Sveket mot landsbygdens kommuner”

Category : Vad händer

Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, är lurade.

Betänkandet pekade i sin analys tydligt ut att utvecklingen på landsbygden under lång tid varit negativ och att det idag inte längre finns likvärdiga förutsättningar att bo och utvecklas i alla delar av landet, samt att den nationella politiken inte gynnat landsbygden.

Den 20 mars var det tänkt att en samlad proposition skulle läggas fram i Riksdagen med beslutsförslag baserade på de 75 föreslagna åtgärderna i kommitténs slutbetänkande. Nu har alliansen hoppat av förhandlingarna och en redan skadeskjuten satsning får nu i praktiken det slutliga nackskottet. Den inriktningsproposition som enligt uppgifter nu kommer att läggas fram, och som med all sannolikhet saknar skarpa förslag, känns som ett hån mot våra kommuner sett till ursprungliga löften och uttalade ambitioner. Frågan städas nu undan med en innehållslös vision och livet går vidare. Hur livet sen ska utveckla sig för invånarna i vår region, Region 8, blir ånyo en fråga som bara berör oss gnälliga invånare i glesbygden. Svaga och få röster, lätta att ignorera.

Läs hela artikeln här från Dagens Samhälle

Läs mer om landsbygdskommitténs slutbetänkande här

Även Land publicerade artikeln

Debatterade gjorde även Inlandskommunerna ekonomisk förening

Läs artikeln här


Region 8 tillsammans med MediaCenter arrangerar en inspirationsdag kring IT i förskolan

Category : Vad händer

Välkommen på en inspirationsdag kring IT i förskolan!
En dag full av kollegiala möten, inspiration och lärande; öppen
för dig inom förskolan i Region 8-kommunerna.
Dagen består av inspirationsföreläsningar kring förskolans digitalisering
samt ett flertal workshops, där du får testa ny pedagogisk teknik samt ta del
av erfarna pedagogers arbetssätt. Det här vill du inte missa!
Nu med uppdaterat program!

Klicka här och läs mer!