Näringslivscheferna uppdrag

Näringslivsgruppens syfte, mål och prioriteringar

näringslivscheferna_Region8Näringslivsgruppens syfte

 • Förstärka samverkan mellan kommunerna i arbetet med näringslivsutveckling och förbättrat företagsklimat.
 • Erfarenhetsutbyte och lärande mellan näringslivskontoren.
 • Omvärldsbevakning och gemensam planering av projekt, aktiviteter och insatser.

Övergripande mål

näringslivscheferna_Region8näringslivscheferna_region8

 Bidra till att Region 10 är en attraktiv region med fler och växande företag

Delmål

 • Förbättrat företagsklimat i Region 10
 • Ökad lönsamhet och konkurrenskraft hos företagen
 • Förbättrad kompetensförsörjning till företagen
 • Fler företag når ut på en större marknad
 • Underlätta ägar- och generationsskiften
 • Stödja innovationer
 • Stärka kommunernas förmåga att stödja företagens utveckling

Indikatorer för måluppfyllelse

Måluppföljningen sker i samarbete med Tillväxtverket som en del i uppföljningen av statsbidraget för att utveckla näringslivet.

Det här ska vi prioritera

 • Identifiera strategiska samarbeten lokalt, regionalt och nationellt
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt (NiMR, NiAA och Framtid Region 10 – Näringsliv)
 • Lyfta fram Region 10-samarbetet i olika sammanhang, regionalt, nationellt och internationellt
 • Gemensamma kompetensinsatser för chefsgruppens utveckling
 • Jobba för ökat hållbarhetsfokus i näringslivsarbetet
 • Nyttja digitaliseringens möjligheter, t.ex. webbmöten, fortsatt samarbete kring CRM-systemet Superoffice och påverka andra aktörer att erbjuda digital närvaro på möten och konferenser
 • Samordna representation från Region 10 i regionala, nationella beslutsforum/strategiska projekt och konferenser
 • Uppföljning av mål och prioriterade insatser årligen

(öppnas i en ny flik)

region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth