Skolchefernas uppdrag

Skolchefernas uppdrag.

Bakgrund till skolchefernas uppdrag:

skolchefernas uppdrag_region8Utifrån förutsättningarna i Region 10 har skolcheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med;

  1. Fjärrundervisning
  2. Lärlingsvux
  3. Frivilliga skolformer
  4. Ungas hälsa

Mål/Nytta med uppdraget:
  1. skolchefernas uppdrag_region8Möjliggöra utbildning på distans
  2. Möjliggöra utbildning inom ramen för lärlingssystemet
  3. Möjliggöra fortsatt utbildning i frivilliga skolformer med ett brett utbud för att ”behålla” ungdomarna i regionen
  4. Förebyggande åtgärd med tidiga insatser. Detta sker i samverkan mellan skola och socialtjänst.

Ansvarig för Processen:

Värdkommunens skolchef

 

 

region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog