FOSiR10

Fördjupad Organisatorisk Samverkan i Region 10

Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara arbetsplatser för anställda.

Projekttid: 1/2 – 1/11 2023.

Projektägare: Lycksele. ESF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.