Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Arvidsjaurs kommun tillhör nu Region 8 sedan den 1 januari. Vi välkomnar Arvidsjaur med varm hand och blir numera 10 kommuner.

Kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet

“Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft och enighet inom många områden vilket ger genomslag såväl regionalt som nationellt. Med de förutsättningar kommunerna har inom Region 8 ser Arvidsjaurs kommun samarbete som en mycket viktig del för att våra kommuner fortsatt ska kunna vara attraktiva att bo och verka i.” Säger Lotta Åman, kommunstyrelsens ordförande och Ulf Starefeldt, kommunchef i Arvidsjaurs kommun