HR/Personalchefer

Syfte med HR-nätverket

  • ökad samverkan möjliggörs via nätverkets träffar, där respektive part har mandat att lyfta behov och utmaningar så att gemensamma lösningar kan identifieras.
  • Samverkansvinst i form av resurseffektiva insatser prioriteras.
  • Uppdrag från kommunchefsgrupp kan innefatta specifika områden där HR agerar som stöd.

Konkreta förslag

  • Behov av införandet av HR-relaterade system diskuteras och samverkas kring, där möjligt.
  • Personalbehov och kompetensförsörjande insatser identifieras och möjliga samverkansoptioner identifieras för att hålla nere kostnaderna samt uppnå hög kvalitet. Detta kan innefatta samordnade utbildningar och smarta tjänsteutbyten.
  • Tid och resurseffektivitet uppnås via mötes- och arbetsplattformen MS Teams.
  • HR-nätverkets aktiviteter delges koordinator och via Region 10s hemsida.
  • Erfarenhetsutbytet inkluderar till exempel: delning av policys, arbetsmaterial, processer, avtals- och förhandlingsfrågor i syfte att stärka arbetsgivarens dokumentation och hantering inom kommunerna.

ArabicEnglishFrenchGermanSpanishSwedish