HR-NÄTVERKET

Syfte

  • Ökad samverkan möjliggörs via nätverkets träffar, där respektive part har mandat att lyfta behov och utmaningar så att gemensamma lösningar kan identifieras.
  • Samverkansvinst i form av resurseffektiva insatser.
  • Stödfunktion för övriga grupper.
  • Funktionell samverkan och erfarenhetsutbyte