PROJEKT INOM REGION 10

PÅGÅENDE PROJEKT

Move up North

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta

Move Up North är ett treårigt projekt där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftande inlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då vi inom projektet vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

En charmoffensiv

Här finns en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi alla hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande. Det finns möjlighet att hitta balansen mellan ditt arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.

Ett växande näringsliv

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet – det bästa av två världar. Move Up North ska samverka med andra projekt för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du.

Det är vi som ska jobba i projektet

I Move Up North finns det tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. Det är de personerna som kommer att vara i kontakt med potentiella inflyttare samt personer som redan vet att livet väntar på dem just här.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns också en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställd i Move Up North.

Korta fakta om Move Up North

Projektägare: Sorsele kommun

Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun , Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Längd på projektet: 3 år

Finansiärer: ESF, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt deltagande kommuner.

Intresserad av att flytta till inlandet? Kontakta:

Kontaktuppgifter till inflyttarlotsen finns här intill.

Projektledning

Marica Lagerström

Samordnande projektledare / Prosjeäkttaåjvvie

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952-140 27

E-post: marica.lagerstrom@sorsele.se

Elsa Öhrnell

Projektadministratör

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952-140 39

E-post: elsa.ohrnell@sorsele.se

Sofie P From

Projektkommunikatör

Norsjö kommun

Utvecklingsenheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0918-141 21

E-post: sofie.from@norsjo.se

Logotyper på rad. Region 10

SHiMR – Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i möjligheternas region

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att utveckla nya modeller för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen. Målet är att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga.

Projekttid: 1/1-23 – 31/12 -25.

Projektägare: Lycksele ERUF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.