Aktuellt

FOSIR10 – Vi har dragit igång arbetet med förstudien

Region 10 är en samverkan mellan 10 inlandskommuner i Norr- och Västerbotten som startades upp för mer än 10 år sedan. I Region 10 finns en mängd olika saker vi samverkar om men ofta pratas det om att vi borde samverka ännu mer. Men vem bestämmer om vad, med vilka och när det ska samverkas? 

Läs mer

FOSIR10 & SHiMR beviljade!

I går måndag fick vi glädjande besked. Vårt projekt FOSiR10, Fördjupad Organisatorisk Samverkan i R10 har beviljats. Detta betyder att vi kan starta vår förstudie den 1 februari 2023 som tänkt. Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara

Läs mer

Region 10s stormöte

Efter flera år med endast digitala stormöten träffades äntligen Region 10:s styrelse och arbetsgrupper, i Lycksele – på ett lunch till lunch möte – med temat kompetensförsörjning. 100 representanter från alla våra tio kommuner och olika verksamheter möttes med syftet att hitta vägar hur vi tillsammans kan komma vidare i arbetet med kompetensförsörjningen, inom Region

Läs mer

Projektledare till förstudie FOSiR10 sökes.

Kom och jobba med oss i Region 10! Vi söker nu en Projektledare till förstudien FOSiR10, fördjupad samverkan inom Region 10 med start 1a februari 2023.

Läs mer

Ny utbildning, initierad av Region 10

Är du näringslivsutvecklare, företagslots eller näringslivschef? Nu startar FEI (Företagsekonomiska institutet) en ny utbildning till certifierad näringslivsutvecklare. – De som arbetar med kommunal näringslivsutveckling har ofta väldigt olika bakgrund och målet med utbildningen är att skapa mer enhetlig kunskapsnivå, säger Mikael Weimarck, akademisk chef på FEI. Utbildningen är framtagen på direkt förfrågan från näringslivscheferna i

Läs mer

Digital Utbildningsmässa

Hyllad digital utbildningsmässa gör comeback – i ny tappning Förra året gjorde norra Sveriges största digitala utbildningsmässa “Utbildning för framtiden” succé med runt 20 000 besökare.På måndag är det dags igen – i år med en on demand-lösning.  – För Umeå universitet är mässan en chans att möta unga människor i Västerbottens inland och visa

Läs mer

Region 10s stormöte 9-10 december

2 dagar av givande möten och spännande föreläsningar samt workshop. Under Region 10-stormötet i dagarna två träffades chefsgrupperingarna näringsliv, ekonomi, HR, omsorg, skola samt Region 10:s styrelse och kommunikatörer. Syftet med dagarna var förutom att träffas, låta oss inspireras och ta lärdom av varandra samt att sätta de fokusområden som grupperna behöver jobba med 2022

Läs mer

Fler flyttar till vår region

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/lamnade-solna-for-lycksele-en-enklare-vardag-med-barnen

Läs mer

Service i glesbygd hotas av nya miljökrav

1 juli 2022 träder nya miljökrav in som kan leda till att närmare 500 drivmedelsanläggningar i Sverige kan komma att försvinna. Många av dessa återfinns i norra Sverige och i Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) kan kraven leda till att flera mackar, ofta i fjällmiljö, kommer att

Läs mer

Seminarier & workshops hösten 2021

Missa inte Region 10s seminarier och workshops hösten 2021! För mer information, titta under fliken seminarier här på Region 10 hemsida.

Läs mer

Fler YH-utbildningar i inlandet

Nu ska det bli betydligt fler utbildningar från Yrkeshögskolan i inlandet. Bakom satsningen står kommunalförbundet Akademi Norr i samarbete med Region 10. Hela 9 av 10 studenter får jobb inom ett år efter examen. Just nu kartlägger Akademi Norr arbetsmarknadens behov av arbetskraft i Norra Norrlands inlandskommuner. Både inom kommunal verksamhet och i näringslivet. Undersökningen

Läs mer

Region 10 svarar på remiss gällande returpappershantering.

Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper: M2020/01079/Ke Region 10 sammanfattar förslaget med att det är ytterst olyckligt att promemorian föreslår att rubba på principen om att ”förorenaren ska betala”, (Polluter Pay Principle) och producentansvarstanken. Producentansvar i sig ger ett kvalitets- och miljötankesätt eftersom producenterna själva ska hantera och säkerställa materialåtervinningen och dess miljöpåverkan.

Läs mer

Region 10 möter Civilministern Lena Micko och stadsnormen utmanas

Tisdag den 9 juni hade representanter från Region 10 ett digitalt möte med civilminister Lena Micko. De punkter som diskuterades under mötet var bland annat två av de fokusområden som Region 10 har för året 2020: statligt stöd till kommunal infrastruktur​ och statlig närvaro.   – Civilministern lyssnade och tog till sig de frågeställningar som

Läs mer

Region 10 bygger morgondagens samhälle

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden. Därför har tio inlandskommuner i Norr- och Västerbotten ingått en sammanslutning – Region 10. Genom kommun och länsöverskridande samverkan kan man bland annat stärka framtidstron i regionen, möta utmaningen med befolkningsminskning och långa geografiska avstånd till högre studier. Kommunerna har idag ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens förändringar drabbar inlandskommuner

Skrivelse till Arbetsförmedlingens General Direktör Arbetsförmedlingen i inlandet Digitalisering behövs. Men att genomföra stora verksamhetsförändringar genom digitalisering utan varken konsekvensanalyser eller lösningar på de problem som uppstår är oansvarigt och drabbar både enskilda individer och våra kommuner. En stor del av befolkningen är redan digitala. De som inte är det behöver hjälp och stöd. De

Läs mer

Laddinfrastruktur

Skrivelse till Näringsdepartementet Beslut Region 10 ställer sig bakom en uppvaktning av Näringsdepartementet för att säkerställa att bristen på laddinfrastruktur åtgärdas inom regionen. Detta kan ske genom omvänd auktion av utpekade vägsträckor, eller att staten erbjuder utökat och riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden. I Trafikverkets uppdrag – Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar har

Läs mer

Gör verkstad av ert fagra tal om ”Hela Sverige”!

Det kommunala uppdraget är i princip lika oavsett hur kommunen ser ut, men om alla kommuner ska klara detta uppdrag så måste lika förutsättningar ges, skriver kommunstyrelseordförandena i Malå och Sorsele. Oavsett regeringar så har det under lång tid enligt vår mening saknats en långsiktig strategi för lands- och glesbygdens utveckling. Vi blir fortfarande irriterade

Läs mer

Ytterligare ett slag mot landsbygden i norr – Vad händer med Bussgods?

Sedan många år tillbaka har Regionerna i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten haft ett gemensamt ”barn” i form av Bussgods. “Bussgods är ett logistikföretag med lång och stolt historia. Genom åren har vi transporterat gods för både privatpersoner och företag över hela Sverige. Godset fraktas i huvudsak med buss i linjetrafik, vilket innebär att passagerare

Läs mer

Skrivelse från Region 10 – Statliga servicekontor i varje kommun

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast. Under mandatperioden 2014-2018 lokaliserades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av

Läs mer

Skrivelse från Region 10 – Viktigt att arbetsförmedlingens kontor får vara kvar

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast. Yttersta vikt att arbetsförmedlingens glesbygdskontor inte läggs ned!Att statlig närvaro är av största vikt i hela

Läs mer

Viktigt seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel.

Region 10, i samarbete med Region Västerbotten och MediaCenter, arrangerade för andra året seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hôtel. Seminariets syfte var att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Huvudfokus låg på att

Läs mer

Kommunerna i Region 10 vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas.

Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.Tänk om fler  kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög

Läs mer

Region 10, skola och utbildning, anordnar fullsatt Seminarium på Grand Hôtel

4 februari, under Västerbotten på Grand Hôtel, riktar skola och utbildningssektor i Region 10 fokus på Fjärrundervisning. Syftet med seminariet är att lyfta fram fjärrundervisning som verktyg för att bedriva likvärdig skola och utbildning av hög kvalitet i några av landets minsta och glesast befolkade kommuner. Seminariet innehåller såväl perspektiv från myndigheter och forskning samt

Läs mer

Region 10.s debattartikel: ”Spä inte på motsättningarna i kommuner”

Region 10 har än en gång nyanserat debatten mellan glesbygd och stad. I en artikel i Dagens Samhälle belyser vi vikten av att landet ska hållas samman och att det inte ska spela någon roll för Sveriges invånare om man väljer att bosätta sig i en storstadsregion eller i en glesbygdskommun. Man ska kunna få

Läs mer

Region 10 inbjuden till möte med Bucht

Inbjuden till ministermöte tack vare debattartikel i Dagens Samhälle Region 10 skrev en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle utifrån vårt glesbygdsperspektiv om de punkter som landsbygdskommittén utpekat som viktiga frågor. Efter artikeln fick vi en inbjudan till Landsbygdsminister Sven-Eric Bucht. Så här skriver Magnus Johansson om mötet. (vill du läsa hela artikeln, klicka här)

Läs mer

Pressmeddelande

Region 8 byter namn till Region 10 ”Tillsammans är vi starka i Region 10 vilket fler och fler får upp ögonen för. Vi är en part att räkna med”, säger Magnus Johansson Kommunstyrelsens ordförande i Vilhelmina som är årets värdkommun i Region 10. 8 inlandskommuner i Västerbotten har under ett flertal år samverkat för att

Läs mer

Region 8.s debattartikel ”Sveket mot landsbygdens kommuner”

Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, är lurade. Betänkandet pekade i sin analys tydligt ut

Läs mer

Region 8 tillsammans med MediaCenter arrangerar en inspirationsdag kring IT i förskolan

Välkommen på en inspirationsdag kring IT i förskolan! En dag full av kollegiala möten, inspiration och lärande; öppen för dig inom förskolan i Region 8-kommunerna. Dagen består av inspirationsföreläsningar kring förskolans digitalisering samt ett flertal workshops, där du får testa ny pedagogisk teknik samt ta del av erfarna pedagogers arbetssätt. Det här vill du inte

Läs mer

Bostadsminister Peter Eriksson bjöds på resa i Region 8

Resan skedde med konferensbuss, anledningen till att mötas i denna form är att vi från kommunernas sida ville visa på konkreta exempel på var byggande skulle vara intressant men idag inte möjligt. Bostadsbyggande är en viktig del för att främja utveckling, tillväxt och inflyttning i våra kommuner och vi vill föra en dialog kring nuvarande

Läs mer

Lyckat seminarium om fjärrundervisning

På initiativ från skolcheferna i Region8 genomfördes 24 januari ett seminarium om Fjärrundervisning i samband med Västerbotten på Grand Hotell. Syftet med seminariet var att lyfta fram möjligheterna med Fjärrundervisning och behoven av att utveckla och sprida denna undervisningsform och metod. Både i och mellan kommunerna i Region 8 och Västerbotten men också nationellt. Tobias

Läs mer

Arvidsjaur välkomnas in i Region 8

Arvidsjaurs kommun tillhör nu Region 8 sedan den 1 januari. Vi välkomnar Arvidsjaur med varm hand och blir numera 10 kommuner. Kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet ”Arvidsjaurs kommun anser att vi genom Region 8 ges möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande förutsättningar och utmaningar. Region 8 har visat på stor handlingskraft

Läs mer

SKL utbildning i mål och resultatstyrning 2-3 mars

Politiker och tjänstemän – var går gränsen? Under två dagar är personal från Sveriges kommuner och landsting, SKL på plats i Vilhelmina för att bena ut just det.  För mer information om dagarna, se Vilhelmina kommuns FB sida:

Läs mer

Region 8 gör Filmpremiär på Grand Hôtel 24 januari

Move up North – Filmpremiär på Grand Hôtel 24 januari Region 8 har gjort en  en kort film om det goda livet i Norrlands inland. FamiljenÄlvring FamiljenMöllerLasskogen Inlandskommunerna i Region 8 har i ett samarbete gjort en film i anslutning till Västerbottendagarna på Grand där temat var”Global attraktionskraft”. En kortare version av filmen som handlar om

Läs mer

Region 8 som turistdestination

Är du på besök i vår vackra region? Gå in på våra turistdestinationssidor för att hitta boende, aktiviteter och evenemang. South Lapland Gold of Lapland Swedish Lapland Hemavan Tärnaby

Läs mer

Möjligheternas Regions inspirationsfilm

En film av tre för att inspirera till företagande i Region 8. Möjligheternas Regions inspirationsfilm.

Läs mer

Arjeplog del av Region 8

Region 8 som under 3 år varit en samverkan mellan 8 inlandskommuner i Västerbotten, har nu gått över länsgränsen. Arjeplog i Norrbotten har under 2016 andra hälft gått in i Region 8 Kraft i frågor om tillväxt och attraktivitet ”Vi i Arjeplog ser att vi genom Region 8 får möjligheten att samarbeta med andra inlandskommuner med liknande

Läs mer

Region 10 - Inlandskommuner i samverkan

ArabicEnglishFrenchGermanSpanishSwedish