Loading...

Region 10 syftar till att stärka kommunernas roll och utveckling i såväl Norrbotten  & Västerbotten som nationellt och internationellt. Syfte är också att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Detta ger i sin tur ett ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende och besökare i de verksamma i kommunerna.