Författare: Jenny Lundqvist

Dela

I dag kom det officiella beslutet från Europeiska Social Fonden gällande den projektansökan vi lämnade in i september. Ett projekt där alla våra 10 kommuner medverkar. Projektet är tänkt att stärka hållbar kompetensförsörjning i Region 10.

Under tre år gör Region 10, en sammanslutning av tio kommuner i Norrbottens och Västerbottens inland, en gemensam satsning på hållbar kompetensförsörjning för privata och offentliga arbetsgivare genom att hjälpa personer till anställning i regionen.

– Det är viktigt att vår region som helhet får in ny arbetskraft än att en enskild kommun gör det, och vi hoppas att nå nya målgrupper för inflyttning till regionen genom projektet, säger Beatrice Bergqvist, chef för utvecklingsavdelningen i Norsjö kommun.

Projektet är tänkt att på olika sätt höja regionens kapacitet att ta emot inflyttare, att tillgängliggöra information om Region 10 som plats att bo och leva på och att öka regionens attraktionskraft, vilket gynnar både de som redan bor och verkar i våra kommuner och de som flyttar in utifrån.

Projektet kommer att möjliggöra en fungerande inflyttarservice i varje kommun som till exempel kan tillhandahålla information om hur arbetsmarknaden ser ut, hjälpa till i myndighetsärenden, introducera de nyanlända till föreningsliv och mötesplatser samt ge stöd och lotsning till olika arbetsgivare. I projektet kommer man även att jobba mot Europa med gemensam marknadsföring, att skapa nätverk med andra regioner och arbetsmarknader men också för att att delta på mässor, bl.a. Emigratiebeurs i Utrecht, Nederländerna.

Region 10s kommuner rekryterar nu lokala inflyttarlotsar, en övergripande projektledare och  en kommunikatör. Projektet startar den 2 januari 2024.

– Genom projektet får vi bättre förutsättningar för att tillsammans i Region 10 utveckla och jobba på djupet med dessa frågor. Mottagarkapaciteten är mycket viktig och en komplex fråga som innefattar stora delar av samhället. Det räcker inte att en person på inflyttarservice hjälper till, utan hela kommunen behöver vara delaktig för att skapa ett bra välkomnande, säger Jenny Ottosson, inflyttarsamordnare i Sorsele kommun.

Foto: Aleksandra Simanovskaya