SOCIALCHEFERNAS FOKUS

  • Kompetensförsörjning
  • Avtalssamverkan
  • Förebyggande arbete
  • Gemensamma utbildningsinsatser
  • Erfarenhetsutbyte
  • Centrum mot våld i inlandet
  • Den nya socialtjänstlagen