SOCIALCHEFERNAS UPPDRAG

  • Kompetensförsörjning
  • Avtalssamverkan
  • Ledarutveckling för första linjens chefer
  • Förebyggande arbete
  • Insatser via öppenvårdsteamet
  • Gemensam handbok för LSS-handläggare
  • Digital transformation för god och nära vård
  • Gemensamma utbildningsinsatser
  • Erfarenhetsutbyte