Author Archives: Region8

Region 10s stormöte 9-10 december

2 dagar av givande möten och spännande föreläsningar samt workshop.

Under Region 10-stormötet i dagarna två träffades chefsgrupperingarna näringsliv, ekonomi, HR, omsorg, skola samt Region 10:s styrelse och kommunikatörer.

Syftet med dagarna var förutom att träffas, låta oss inspireras och ta lärdom av varandra samt att sätta de fokusområden som grupperna behöver jobba med 2022 samt blicka tillbaka på året som gått.

I en workshop var målet att tillsammans arbeta fram en gemensam nyare bild av Region 10:s samarbete. Denna kommer att dokumenteras i ett åsiktsdokument som vi kan fortsätta bygga vårt redan 10-åriga samarbete på.

Fredagen inleddes med trendspaning från Isak Utsi (kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog) om hur klimatet, urbaniseringen och pandemin förändrar människors beteenden och vad det kan komma att ha för inflytande på oss i norra Sveriges inland i framtiden.

Louise Bringselius, forskare, docent i organisation och ledning samt författare gav oss mycket intressant kunskap i tillitsbaserad styrning.

Hon berättar att tillit börjar på toppen och måste förtjänas, att tillit smittar av sig och att det är allas ansvar. Både tillit som styrprincip och tillit som förhållningssätt måste stämma. Det handlar om medledarskap och att jobba som ett team över gränser för att sätta invånare i centrum.

När det gäller tillitsbaserad styrning fick vi även ”hands on”-råd från KSO Patric Åberg från Östra Göinge, en kommun där de jobbat i många år med tillitsbaserat ledarskap med stor framgång. Arbetet har sina rötter i Lean-filosofin. (Lean är ett långsiktigt förhållningssätt som innebär en strävan efter att bli bättre genom att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöseri och fokusera på rätt saker).

I Östra Göinge finns en vision, en förvaltning, en värdegrund och de jobbar med ständiga förbättringar. De arbetar med en tillåtande kultur.

Näringslivscheferna i Region Norrbotten och Västerbotten, Monica Lejon och Jonas Lundström, var inbjudna för dialog med oss och gav oss information om utvecklingen med industrisatsningarna och den gröna omställningen i Norr och dess effekter på våra kommuner.

Det diskuterades hur Regionerna kan inkludera inlandskommunerna i sin planering när nya tjänster tillsätts. I Region Västerbotten har ett politiskt beslut tagits av regionstyrelsen och förvaltningen att se över närvaro i hela länet.

Det pratades om vikten av samverkan kring kompetensförsörjning samt hur viktigt det är att i expansionen av våra län inte glömma bort hållbarhet och attraktivitet.

Region Västerbotten planerar tillsammans med Region 10 kapitalförsörjningsdagar under våren 2022.

Detta är även ett tema som vår nya Civilminister Ida Karkiainen ser som mycket viktigt. Ida besökte vår styrelse under stormötet. Ida som är från Haparanda intresserar sig bland annat för jordbruksfrågor. Hon känner väl till svårigheterna som unga har att få lån när de vill ta över lantbruksfastigheter. Bankkontoren lägger ner och lokalkännedom saknas från banken.  Hon menar att det krävs ett sammantaget grepp. Vi behöver bankers närvaro. Riskkapital behövs. Andra frågor som diskuterades med civilministern var stöd till kommunala investeringar, kommunalt självstyre och vikten av generella stöd, statlig närvaro samt önskan till att utöka arbetet med att vara pilotregion.

I en workshop över kommun- och verksamhetsgränser fick grupperna bland annat frågeställningarna vilka nya utvecklingsområden och utmaningar vi ser i vårt samarbete och vad som konkret måste göras för att nå framgång.

Dagarna avslutades i storgrupp med att Arjeplog avtackades för året som värdkommun och de lämnade över värdskapet till Arvidsjaur, 2022 års värdkommun.
Service i glesbygd hotas av nya miljökrav

1 juli 2022 träder nya miljökrav in som kan leda till att närmare 500 drivmedelsanläggningar i Sverige kan komma att försvinna. Många av dessa återfinns i norra Sverige och i Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) kan kraven leda till att flera mackar, ofta i fjällmiljö, kommer att stängas.

De nya miljökraven är utfärdade av MSB, i korthet handlar dessa om att drivmedelshandlare måste utföra ytterligare åtgärder i sina anläggningar för att minska riskerna för utsläpp. Vilket givetvis är viktigt, bränslen ska inte läcka ut utanför cisternerna.

Kraven är rimliga, men utformningen av dessa och tidsfristen riskerar att drabba många företagare i landsbygd hårt. Drivmedelshandlare har i genomsnitt en bruttovinst på 60.000-200.000 kr på bränsle per år. Genom de nya bestämmelserna kan handlare få investerings- och eventuella saneringskostnader på allt mellan en halv miljon kronor till, i värsta fall, flera miljoner kronor.

Även om det kan finnas investeringsstöd att tillgå för handlarna så är åtgärderna förenade med stora kostnader som kan innebära likviditetsutmaningar. Småföretagare i glesbygd har det dessutom ofta svårare att få krediter eller banklån för att hantera situationer som dessa.

Bensinmackarna, som utöver att tillhandahålla drivmedel också ofta är en viktig servicepunkt för både invånare och turister ligger ofta många mil ifrån en tätort. Här kan förutom drivmedel också finnas dagligvaror, fiskekortsförsäljning samt ombudstjänster för post, apotek och systembolag.

Risken finns att flera företagare nu inte ser något annat råd än att lägga ner drivmedelsförsäljningen. Men även om man väljer att lägga ner försäljningen av drivmedel, kommer kostnaderna för avslut och återställning av marken stanna hos företagaren. Vilket i förlängningen kan leda till att hela servicepunkten också försvinner. 

— En sådan utveckling vore givetvis allvarlig och skulle göra det svårare för människor att leva och verka i svensk glesbygd, säger Isak Utsi, ordförande för Region 10 och kommunstyrelsens ordförande (S) i Arjeplog.

Konsekvenserna är stora för den enskilda företagaren och invånarna på de orter som träffas, men även sådant som att hemtjänst och räddningstjänst får längre avstånd till bränslestationer, i visas fall mer än 10 mil för en enkel resa, påverkar.

— Människor i glesbygd känner sig otrygga inför vad som komma skall. Målet om att ”Hela Sverige ska leva” blir svårt att uppfylla säger Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Vilhelmina.

Region 10 föreslår i en skrivelse till ansvarig minister att de mindre drivmedelshandlarna bör få en dispens för genomförandet av kraven till och med 2024 och att särskilda stöd behöver möjliggöras för ändamålet.

Jenny Lundqvist – vik. Koordinator Region 10

Bogge Bolstad – Affärscoach, Vilhelmina          

 


Seminarier & workshops hösten 2021

Missa inte Region 10s seminarier och workshops hösten 2021! För mer information, titta under fliken seminarier här på Region 10 hemsida.


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth