Författare: Region10

Dela

2 dagar av givande möten och spännande föreläsningar samt workshop.

Under Region 10-stormötet i dagarna två träffades chefsgrupperingarna näringsliv, ekonomi, HR, omsorg, skola samt Region 10:s styrelse och kommunikatörer.

Syftet med dagarna var förutom att träffas, låta oss inspireras och ta lärdom av varandra samt att sätta de fokusområden som grupperna behöver jobba med 2022 samt blicka tillbaka på året som gått.

I en workshop var målet att tillsammans arbeta fram en gemensam nyare bild av Region 10:s samarbete. Denna kommer att dokumenteras i ett åsiktsdokument som vi kan fortsätta bygga vårt redan 10-åriga samarbete på.

Fredagen inleddes med trendspaning från Isak Utsi (kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog) om hur klimatet, urbaniseringen och pandemin förändrar människors beteenden och vad det kan komma att ha för inflytande på oss i norra Sveriges inland i framtiden.

Louise Bringselius, forskare, docent i organisation och ledning samt författare gav oss mycket intressant kunskap i tillitsbaserad styrning.

Hon berättar att tillit börjar på toppen och måste förtjänas, att tillit smittar av sig och att det är allas ansvar. Både tillit som styrprincip och tillit som förhållningssätt måste stämma. Det handlar om medledarskap och att jobba som ett team över gränser för att sätta invånare i centrum.

När det gäller tillitsbaserad styrning fick vi även ”hands on”-råd från KSO Patric Åberg från Östra Göinge, en kommun där de jobbat i många år med tillitsbaserat ledarskap med stor framgång. Arbetet har sina rötter i Lean-filosofin. (Lean är ett långsiktigt förhållningssätt som innebär en strävan efter att bli bättre genom att öka medarbetarnas engagemang, eliminera slöseri och fokusera på rätt saker).

I Östra Göinge finns en vision, en förvaltning, en värdegrund och de jobbar med ständiga förbättringar. De arbetar med en tillåtande kultur.

Näringslivscheferna i Region Norrbotten och Västerbotten, Monica Lejon och Jonas Lundström, var inbjudna för dialog med oss och gav oss information om utvecklingen med industrisatsningarna och den gröna omställningen i Norr och dess effekter på våra kommuner.

Det diskuterades hur Regionerna kan inkludera inlandskommunerna i sin planering när nya tjänster tillsätts. I Region Västerbotten har ett politiskt beslut tagits av regionstyrelsen och förvaltningen att se över närvaro i hela länet.

Det pratades om vikten av samverkan kring kompetensförsörjning samt hur viktigt det är att i expansionen av våra län inte glömma bort hållbarhet och attraktivitet.

Region Västerbotten planerar tillsammans med Region 10 kapitalförsörjningsdagar under våren 2022.

Detta är även ett tema som vår nya Civilminister Ida Karkiainen ser som mycket viktigt. Ida besökte vår styrelse under stormötet. Ida som är från Haparanda intresserar sig bland annat för jordbruksfrågor. Hon känner väl till svårigheterna som unga har att få lån när de vill ta över lantbruksfastigheter. Bankkontoren lägger ner och lokalkännedom saknas från banken.  Hon menar att det krävs ett sammantaget grepp. Vi behöver bankers närvaro. Riskkapital behövs. Andra frågor som diskuterades med civilministern var stöd till kommunala investeringar, kommunalt självstyre och vikten av generella stöd, statlig närvaro samt önskan till att utöka arbetet med att vara pilotregion.

I en workshop över kommun- och verksamhetsgränser fick grupperna bland annat frågeställningarna vilka nya utvecklingsområden och utmaningar vi ser i vårt samarbete och vad som konkret måste göras för att nå framgång.

Dagarna avslutades i storgrupp med att Arjeplog avtackades för året som värdkommun och de lämnade över värdskapet till Arvidsjaur, 2022 års värdkommun.