FOKUSOMRÅDEN 2023

  • Kompetensförsörjning
  • Finansiering av grundläggande kommunal infrastruktur
  • Kapitalförsörjning
  • Statlig service och närvaro
  • Strategisk samverkan i påverkansfrågor
  • Fördjupad organisatorisk samverkan

Uppdrag till ekonomi-, skol-, socialcheferna samt näringsliv presenteras under respektive verksamhetsflik i meny.