Projekt inom Region 10

Pågående projekt


Möjligheternasregion

*****

Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland

Syftet med projektet är att bygga upp en struktur och ett system för att införa digitala verktyg inom Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland.

Det handlar också om att identifiera digitala verktyg och tjänster som bidrar till en sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Utgångspunkten för arbetet är invånarnas och patienternas behov. I varje medverkande kommun kommer minst två digitala tjänster eller processer införas.

Bland annat ska ett hundratal patienter i södra Lappland utrustas med självmonitoreringsverktyg för att själva kunna dokumentera olika data och sedan på ett enkelt sätt rapportera in dessa till sin vårdgivare digitalt.

För mer information om projektet, se  deras facebooksida

*****

SIKT 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin ”utsatt ställning på arbetsmarknaden” ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat. Målgrupp är kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarkanden. Projekttid 2020-08-31-2023-02-28. För mer infor kontakta Region 10s lärcenter.

*****

Avslutade  projekt inom Region 10

Projektets övergripande mål
Övergripande mål är att fler av företagen i Västerbottens inland genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.
Syfte
Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingsprojekt för Västerbottens inland och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för perioden 2020-01-01 till 2023-02-28.
Projektet finansieras gemensamt genom Eruf, Region Västerbotten samt Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner.
För mer information, se Teknikparkens hemsida

*****

Lapland a Culinary Region

Lapland a culinary RegionDet övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Insatser för att främja mer lokalproducerat och en ökad förädling av lokala råvaror har prioriterats.

Ett annat delmål är att få fler ”spetsrestauranger” och restauranger i regionen att utvecklas vidare mot en plats i White Guide med fokus på lokala råvaror och produkter.

Under projektets gång har utbildningssatsningar gjorts mot olika målgrupper. Ett stort antal matevent i form av ”joint ventures” mellan matproducenter, restauranger och matställen har också anordnats runt om i regionen och resulterat i spännande och uppskattade matupplevelser. Projekttid 2018 – december 2021. Projektbudget 5,2 miljoner. Projektägare – Vilhelmina kommun.

Finansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lantbrukarnas Riksförbud och Hushållningssällskapet samt Region 10. För mer information se länk.

*****

Avslutade projekt inom Region 10

AC Lyftet


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth