Möteskalender


Kalender för Kommunchefernas och Styrelsens möten

För att komma till möteskalendern för 2019 klicka nedan:

Region10 möteskalender med ort

tree region8_vasterbotten region8_vasterbotten

För att komma till möteskalendern 2016 & 2017 klicka nedan:

R8Moteskalendermedort2016

r8moteskalendermedort-2017

Region10moteskalendermedort2 2018

Arbetsgruppernas möten planeras eftersom.