STYRELSEN

Värdkommun 2023 är Dorotea

Kommunchefer

Lena Ruth, Arvidsjaur
Anna Kaltenegger tf., Arjeplog
Olli Joenväärä, Dorotea
Christer Normark, Lycksele
Douglas Almquist, Malå
Eleonore Hedman, Norsjö
Mats Engman, Sorsele

Peter Persson, Storuman

Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm, Åsele

Styrelse

Lasse Forsgren, Arvidsjaur
Marcus Lundberg, Arvidsjaur
Isak Utsi, Arjeplog
Greger Lindqvist, Dorotea
Nicke Grahn, Dorotea
Roland Sjögren, Lycksele
Ann-Charlott Liljeström, Lycksele
Lennart Gustavsson, Malå
Mikael Abrahamsson, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Håkan Jansson, Norsjö
Kjell Öjeryd, Sorsele
Pia Sjöberg, Sorsele

Ulrik Dahlgren, Storuman
Ulf Widman, Storuman

Andreas Eliasson, Vilhelmina
Max Fredriksson, Vilhelmina
Andreas From, Åsele
Torsten Lundborg, Åsele

Region 10:s avsiktsförklaring

Inom Region 10 och dess stora geografiska område är samverkan mellan kommunerna mycket angeläget.
Region 10 syftar till att främja kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- & Västerbotten som nationellt och internationellt. Syfte är också att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt som leder till ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende, besökare och verksamma i  kommunerna.

Region 10 driver gemensamt påverkansarbete, både regionalt och nationellt, för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för boende, besökande och verksamma som i resten av Sverige.

För att stärka Region 10:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att tillsammans utveckla följande områden:

  • Stärka självbilden, attraktionskraften och värdskapet
  • Att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för boende, besökare och verksamma i Region 10.
  • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten inom områden som skola, omsorg, ekonomi, näringslivsfunktioner, HR, marknadsföring, mm.

Arbetet i Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.