styrelsen

 Styrelsens sammansättning

*****

Värdkommun 2021 är Arjeplog

*****

Kommunchefer

Peter Andersson, Arjeplog
Ulf Starefeldt, Arvidsjaur
Olli Joenväärä, Dorotea
Ingela Gotthardsson,  Lycksele
Jim Lundmark, Malå
Eleonore Hedman, Norsjö
Christer Normark, Sorsele
Peter Persson, Storuman
Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm, Åsele

Styrelsen

Isak Utsi, Arjeplog
Lasse Forsgren, Arvidsjaur
Marcus Lundberg, Arvidsjaur
Greger Lindqvist, Dorotea
Nicke Grahn, Dorotea
Christer Rönnlund, Lycksele
Lilly Bäcklund, Lycksele
Lennart Gustavsson, Malå
Arne Hellsten, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Hans Klingstedt, Norsjö
Lars-Åke Holmgren, Norsjö
Kjell Öjeryd, Sorsele
Pia Sjöberg, Sorsele
Tomas Mörtsell, Storuman
Karin Malmfjord, Storuman
Annika Andersson, Vilhelmina
Magnus Johansson, Vilhelmina
Andreas From, Åsele
Jim Danielsson, Åsele

Region 10:s avsiktsförklaring

Inom Region 10 och dess stora geografiska område är samverkan mellan kommunerna mycket angeläget.
Region 10 syftar till att främja kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- & Västerbotten som nationellt och internationellt. Syfte är också att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt som leder till ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende, besökare och verksamma i  kommunerna.

Region 10 driver gemensamt påverkansarbete, både regionalt och nationellt, för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för boende, besökande och verksamma som i resten av Sverige.

För att stärka Region 10:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att tillsammans utveckla följande områden:

  • Stärka självbilden, attraktionskraften och värdskapet
  • Att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för boende, besökare och verksamma i Region 10.
  • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten inom områden som skola, omsorg, ekonomi, näringslivsfunktioner, HR, marknadsföring, mm.

Arbetet i Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.


region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth