Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Värdkommun 2022 är Arvidsjaur


Kommunchefer

Lena Ruth, Arvidsjaur
Peter Andersson, Arjeplog
Olli Joenväärä, Dorotea
Christer Normark,  Lycksele
Jim Lundmark, Malå
Eleonore Hedman, Norsjö
Mats Engman, Sorsele
Peter Persson, Storuman
Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm, Åsele

Styrelsen

Lasse Forsgren, Arvidsjaur
Isak Utsi, Arjeplog
Marcus Lundberg, Arvidsjaur
Greger Lindqvist, Dorotea
Nicke Grahn, Dorotea
Christer Rönnlund, Lycksele
Lilly Bäcklund, Lycksele
Lennart Gustavsson, Malå
Arne Hellsten, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Hans Klingstedt, Norsjö
Lars-Åke Holmgren, Norsjö
Kjell Öjeryd, Sorsele
Pia Sjöberg, Sorsele
Tomas Mörtsell, Storuman
Karin Malmfjord, Storuman
Annika Andersson, Vilhelmina
Mikael Östergren, Vilhelmina
Andreas From, Åsele
Jim Danielsson, Åsele


Region 10:s avsiktsförklaring

Inom Region 10 och dess stora geografiska område är samverkan mellan kommunerna mycket angeläget.
Region 10 syftar till att främja kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- & Västerbotten som nationellt och internationellt. Syfte är också att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt som leder till ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende, besökare och verksamma i  kommunerna.

Region 10 driver gemensamt påverkansarbete, både regionalt och nationellt, för att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för boende, besökande och verksamma som i resten av Sverige.

För att stärka Region 10:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att tillsammans utveckla följande områden:

  • Stärka självbilden, attraktionskraften och värdskapet
  • Att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för boende, besökare och verksamma i Region 10.
  • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten inom områden som skola, omsorg, ekonomi, näringslivsfunktioner, HR, marknadsföring, mm.

Arbetet i Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.


region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog


ArabicEnglishFrenchGermanSpanishSwedish