styrelsen

 Värdkommun 2019 är Lycksele


Styrelsens sammansättning-Region 10

Kommunchefer

Peter Andersson, Arjeplog
Ulf Starefeldt, Arvidsjaur
Olli Joenväärä, Dorotea
Ingela Gotthardsson,  Lycksele
Jim Lundmark, Malå
Katarzyna Wikström, Norsjö
Charlotta Tarras-Wahlberg, Sorsele
Peter Persson, Storuman
Karl-Johan Ottosson, Vilhelmina
Nils-Petter Grenholm, Åsele

Styrelsen

Britta Flinkfeldt, Arjeplog
Mats Abrahamsson, Arjeplog
Sara Lundberg, Arvidsjaur
Marcus Lundberg, Arvidsjaur
Greger Lindqvist, Dorotea
Nicke Grahn, Dorotea
Christer Rönnlund, Lycksele
Lilly Bäcklund, Lycksele
Lennart Gustavsson, Malå
Arne Hellsten, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Hans Klingstedt, Norsjö
Lars-Åke Holmgren, Norsjö
Kjell Öjeryd, Sorsele
Pia Sjöberg, Sorsele
Tomas Mörtsell, Storuman
Karin Malmfjord, Storuman
Annika Andersson, Vilhelmina
Magnus Johansson, Vilhelmina
Andreas From, Åsele
Jim Danielsson, Åsele

Region 10:s avsiktsförklaring

Region 10 är överens om att fortsätta arbetet för att stärka kommunernas roll och utveckling i Västerbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, Landstinget och Länsstyrelsen, övriga myndigheter, på såväl lokal, som regional och nationell nivå.

Allt för få till stånd en kraftig tillväxt för samtliga deltagande kommuner.

Region 10:s utvecklingsarbete.

För att stärka Region 10:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att tillsammans utveckla följande områden:

  • Stärka och förbättra självbilden, attraktionskraften och värdskapet
  • Strategisk verksamhet, infrastruktur, kommunikation, JVG, IT, telefoni,
  • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten, som ex ekonomi, tillväxt, skola, omsorg, teknik, marknadsföring, mm.
  • Internationellt samarbete.

Detta ska syfta till stärkt tillväxt i Region 10 och ökat välstånd för boende, besökande och verksamma i Region 10.

Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt.

Arbetet i Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.
Öppenhet ska råda gällande bland annat samarbete utanför Region 10,

När det gäller påverkansfrågor så måste man välja sida (yttranden, mm).

Samarbetet med annan part får inte vara på bekostnad av trovärdigheten i Region 10.


region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog