Författare: Jenny Lundqvist

Dela

Region 10s kommuner är överens om vikten av samverkan

för att höja kvalitén på arbetet, öka attraktiviteten på arbetsplatsen och servicen till medborgarna.

Under årets stormöte 14–15 december i Arvidsjaur har drygt 70-talet förtroendevalda och tjänstepersoner i Region 10 stött och blött begreppet samverkan. Grupper på plats var förutom kommunstyrelsens ordförande och kommunchefer även tex socialchefer och skolchefer samt de grupper där man identifierat samverkansområden där man vill fördjupa sitt arbete.

Dagarna inleddes med applåder till Arvidsjaurs KSO, Lasse Forsgrens finurliga välkomst-rim om Region 10 och vår samverkan.

Dagarna leddes sedan skickligt av moderator Britta Flinkfeldt, tidigare KSO i Arjeplog och därmed väl bekant med både Region 10, våra styrkor och utmaningar. Koordinator Jenny Lundqvist gjorde en inflygning med sammanfattning av ett mycket innehållsrikt år och projektledare Jeanette Olofsson konstaterar att vi faktiskt redan är fantastiskt bra på att samverka men att det finns många fler intressanta områden med potential för ny eller utökad samverkan.

Programmet varvades med föreläsningar, grupparbeten och paneldiskussioner för att bena i möjligheter och hinder för samverkan.

Riskerna med samverkan kan vara att det byggs upp kostsamma nya administrativa överbyggnader och att vi minskar insynen i verksamheterna medan hinder kan bestå av både lagstiftning och att vi nått olika långt i vår digitala mognad. Detta är perspektiv vi måste ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete så att vinsterna med samverkan blir större än kostnaderna. Det krävs en struktur och strategi för att lyckas med samverkan.

– Att söka samverkan i kris är inte gynnsamt, konstaterar Eva-Lena Johansson, socialchef i Åsele. Samverkan ska börjas med i tid med analys och tålamod krävs i arbetet. Johan Svensson, beredskapssamordnare i Sorsele, poängterar också detta och menar att vi måste bygga upp vår samverkan nu så att vi kan stå redo om eller när en kris drabbar.

Tanja Mattsson, socialchef i kommunerna Bengtsfors och Mellerud, i Dalsland berättade om deras arbete med sammanslagning av ledningsgruppen inom socialtjänsten. Ett arbete som tagit en hel del tid, men som burit frukt och höjt kommunernas servicekvalitet till medborgare och attraktionen för anställda.

Lisa Hörnström Bokerud, utredare på Regeringskansliet och Statskontoret, var inbjuden för att prata kommunal samverkan ur ett nationellt perspektiv då hon deltagit i flertalet utredningar.

Vi fick också en liten inblick i hur kommuner kan strukturera upp sitt jobb med AI och hur Region Västerbotten samverkar med kommunerna om digitalisering med hjälp av bland annat ett strategiråd av Malin Bergvall, projektledare på Region Västerbotten.

Under mötet pratades det även en hel del påverkansarbete. Vår styrka som 10 kommuner i samverkan är att vi tillsammans på ett mer kraftfullt och samlat sätt kan nå fram till region, stat och EU. Här ser vi även möjlighet att bli ännu starkare genom samverkan med övriga nordliga län. Många lagar, strategier och policys som tas fram är inte funktionella och lämpliga för glesbygd i norra Sverige och här behöver vi fortsätta vårt påverkansarbete.

– När man bygger samverkan bygger man ett långsiktigt åtagande, säger Elisabeth Eriksson, förbundschef på Lystkom när hon berättar om deras verksamhets, framgångar och fallgropar. Samsyn, förändringsvilja och prestigelöshet är nyckelord för en fungerande samverkan.

Dagarna avslutades med att Greger Lindqvist, KSO, Dorotea kommun tackade för året som värdkommun och lämnade över Region 10s ordförandeklubba till Ulrik Dahlgren, KSO i Storumans kommun som tar över värdskapet för 2024.

Foto: Kent Norberg