SHiMR

Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i möjligheternas region 

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att utveckla nya modeller för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen.

Målet är att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga.

Projekttid: 1/1-23 – 31/12 -25.

Projektägare: Lycksele ERUF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.