Författare: Region10

Dela

I går måndag fick vi glädjande besked. Vårt projekt FOSiR10, Fördjupad Organisatorisk Samverkan i R10 har beviljats. Detta betyder att vi kan starta vår förstudie den 1 februari 2023 som tänkt.

Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara arbetsplatser för anställda.

Beviljat blev även våra 10 näringslivskontors gemensamma projekt SHiMR, Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (SHiMR).

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att utveckla nya modeller för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen. Målet är att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga.

Vi går in i det nya året med styrka och gemensamma krafter för en ännu starkare och attraktivare region.

Gustaf Axelsson, näringslivschef i Lycksele under Region 10s stormöte i Lycksele