Författare: Region10

Dela

1 juli 2022 träder nya miljökrav in som kan leda till att närmare 500 drivmedelsanläggningar i Sverige kan komma att försvinna. Många av dessa återfinns i norra Sverige och i Region 10 (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) kan kraven leda till att flera mackar, ofta i fjällmiljö, kommer att stängas.

De nya miljökraven är utfärdade av MSB, i korthet handlar dessa om att drivmedelshandlare måste utföra ytterligare åtgärder i sina anläggningar för att minska riskerna för utsläpp. Vilket givetvis är viktigt, bränslen ska inte läcka ut utanför cisternerna.

Kraven är rimliga, men utformningen av dessa och tidsfristen riskerar att drabba många företagare i landsbygd hårt. Drivmedelshandlare har i genomsnitt en bruttovinst på 60.000-200.000 kr på bränsle per år. Genom de nya bestämmelserna kan handlare få investerings- och eventuella saneringskostnader på allt mellan en halv miljon kronor till, i värsta fall, flera miljoner kronor.

Även om det kan finnas investeringsstöd att tillgå för handlarna så är åtgärderna förenade med stora kostnader som kan innebära likviditetsutmaningar. Småföretagare i glesbygd har det dessutom ofta svårare att få krediter eller banklån för att hantera situationer som dessa.

Bensinmackarna, som utöver att tillhandahålla drivmedel också ofta är en viktig servicepunkt för både invånare och turister ligger ofta många mil ifrån en tätort. Här kan förutom drivmedel också finnas dagligvaror, fiskekortsförsäljning samt ombudstjänster för post, apotek och systembolag.

Risken finns att flera företagare nu inte ser något annat råd än att lägga ner drivmedelsförsäljningen. Men även om man väljer att lägga ner försäljningen av drivmedel, kommer kostnaderna för avslut och återställning av marken stanna hos företagaren. Vilket i förlängningen kan leda till att hela servicepunkten också försvinner. 

— En sådan utveckling vore givetvis allvarlig och skulle göra det svårare för människor att leva och verka i svensk glesbygd, säger Isak Utsi, ordförande för Region 10 och kommunstyrelsens ordförande (S) i Arjeplog.

Konsekvenserna är stora för den enskilda företagaren och invånarna på de orter som träffas, men även sådant som att hemtjänst och räddningstjänst får längre avstånd till bränslestationer, i visas fall mer än 10 mil för en enkel resa, påverkar.

— Människor i glesbygd känner sig otrygga inför vad som komma skall. Målet om att ”Hela Sverige ska leva” blir svårt att uppfylla säger Annika Andersson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Vilhelmina.

Region 10 föreslår i en skrivelse till ansvarig minister att de mindre drivmedelshandlarna bör få en dispens för genomförandet av kraven till och med 2024 och att särskilda stöd behöver möjliggöras för ändamålet.

Jenny Lundqvist – vik. Koordinator Region 10

Bogge Bolstad – Affärscoach, Vilhelmina