Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Nu ska det bli betydligt fler utbildningar från Yrkeshögskolan i inlandet. Bakom satsningen står kommunalförbundet Akademi Norr i samarbete med Region 10. Hela 9 av 10 studenter får jobb inom ett år efter examen.

Just nu kartlägger Akademi Norr arbetsmarknadens behov av arbetskraft i Norra Norrlands inlandskommuner. Både inom kommunal verksamhet och i näringslivet. Undersökningen ska ligga som grund när man ska se till att antalet YH-utbildningar som erbjuds i inlandet ska öka kraftigt.

“Västerbotten står för bara ca två procent av antalet ansökningar av YH-utbildning i riket. Då är de flesta av de utbildningarna förlagda i Umeå och Skellefteå, inte i inlandet. Men nu ska det bli ändring på det”, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Viktigt för näringslivet

YH-utbildningar ska matcha arbetslivets behov och tas fram tillsammans med näringslivet, eftersom de vet vilken kompetens som kommer att behövas de kommande åren. I inlandet har det tidigare varit oklart vilka behov som finns. Därför går nu Akademi Norr in och gör en omfattande kartläggning i samarbete med Region 10 och Region Västerbotten.

I stället för att bli erbjudna utbildningar via olika aktörer kan Akademi Norr gå in som en beställarfunktion och se till att regionen får de YH-utbildningar som behövs. Det är till nästa ansökningsomgång, som ska vara klar juni 2021, som det ska sökas betydligt fler utbildningar i inlandet än vad som gjorts tidigare.

“Det är väldigt viktigt att vi kan erbjuda YH-utbildningar i inlandet. Vissa branscher skriker efter personal men det saknas utbildad kompetens. Det här är win win för alla. För näringslivet, invånarna och Yrkeshögskolan”, säger Beatriz Axelsson, tillväxtchef i Norsjö kommun och ordförande för Region 10s näringslivschefer.

De flesta får jobb

Fler än 9 av 10 som läser en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter examen, visar undersökningar av Myndigheten för yrkeshögskolan. Om utbildningarna anpassas efter regionens behov är det ett effektivt sätt att lösa kompetensbrist och skapa arbetstillfällen.