Författare: Jenny Lundqvist

Dela

Region 10 är en samverkan mellan 10 inlandskommuner i Norr- och Västerbotten som startades upp för mer än 10 år sedan. I Region 10 finns en mängd olika saker vi samverkar om men ofta pratas det om att vi borde samverka ännu mer. Men vem bestämmer om vad, med vilka och när det ska samverkas? 

I december 2022 fick Region 10 sitt projekt FOSiR10 beviljat av ESF (Europeiska Socialfonden) och medfinansiering från både Region Norrbotten och Region Västerbotten. FOSiR10 är ett projekt som ska titta närmare på just samverkan i våra kommuner. FOSiR10 betyder Fördjupad Organisatorisk Samverkan i Region 10. Projektet pågår under perioden februari – oktober 2023 och är en förstudie som ska kartlägga vilken samverkan vi redan har och tillsammans med de arbetsgrupper som finns i Region 10 identifiera fler möjliga samarbeten utifrån kommunernas behov. 

Samverkan kan låta lätt men det finns lagstiftning som styr hur och vad man får samverka om. Det krävs en del praktiska saker för att kunna samverka, till exempel sådant som att digitala verksamhetssystem är synkade med varandra. En annan svårighet är att man kan behöva omorganisera tjänster i kommunerna så att man har rätt kompetenser på plats. Det kan vara svårt då många har väldigt många olika arbetsuppgifter samtidigt. Man ska också komma överens om alla detaljer i samverkan och det tar tid att förhandla fram.  

Det finns många goda exempel där vi i Region 10 samverkar som ökar kvalitet, öppettider och utbud; vi får tillgång till varandras specialistkompetenser, kan täcka upp för varandra samt minska sårbarheten. Projektet har inledningsvis börjat inventera vad vi redan nu samverkar om och det är faktiskt en imponerande lista som börjar växa fram. 

Men är samverkan alltid bra då? Finns det tillfällen när det inte passar sig, finns det risker med samverkan och till och med tillfällen när samverkan skapar ett sämre eller dyrare alternativ? Det är sådana frågor som måste undersökas när man vill starta upp en potentiell ny samverkan.  

Region 10 är inte den enda samverkanskonstellationen i landet. FOSiR10 ska också undersöka hur andra jobbar med samverkan och skapa utbyten av erfarenheter med andra för att se vad vi kan lära och få nya idéer. FOSiR10 ska också titta närmare på den forskning som finns om så kallad mellanregional samverkan. 

Under våren fortsätter projektet med dialogmöten, workshops och intervjuer för att utröna behov, möjligheter, risker, framgångsfaktorer och modeller.