Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.Tänk om fler  kunde ta del av alla smarta och väl utarbetade produkter och tjänster som företagen i vår region levererar? Problemet är ofta att tröskeln att gå från hemmamarknad ut till en större marknad känns för hög för många företagare. Viljan att växa är visserligen stark**, men man kan behöva hjälp att förbereda sitt företag och utöka sitt nätverk för att lyckas med detta. 
Säger Jessica Holmström, Affärscoach i Norsjö och fortsätter:

Förhoppningsvis kommer projektet och dess aktiviteter riktade mot företagen leda till ökade kunskaper, fler affärer och ett större nätverk.

Förutom att själva företagen i Region 10* kan få extra stöd och hjälp att utvecklas under projektperioden bygger vi upp en samarbetsstruktur och kultur mellan kommunernas näringslivsenheter. Vi är övertygade om att vi genom att stärka varandra blir starkare totalt i Region 10. Säger Johan Duvdahl, näringslivschef Storuman kommunföretag, som är projektägare för projektet.

läs mer på http://www.mojligheternasregion.se/