Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Politiskt svek, för mycket prat, för lite pengar, otydlig ansvarsfördelning och en oklar gränsdragning. Den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag ser i dagsläget ut att få väldigt liten effekt för landsbygden i Sverige. Vi, som representerar 10 av de 23 kommuner som i utredningen pekades ut som särskilt utsatta, är lurade.

Betänkandet pekade i sin analys tydligt ut att utvecklingen på landsbygden under lång tid varit negativ och att det idag inte längre finns likvärdiga förutsättningar att bo och utvecklas i alla delar av landet, samt att den nationella politiken inte gynnat landsbygden.

Den 20 mars var det tänkt att en samlad proposition skulle läggas fram i Riksdagen med beslutsförslag baserade på de 75 föreslagna åtgärderna i kommitténs slutbetänkande. Nu har alliansen hoppat av förhandlingarna och en redan skadeskjuten satsning får nu i praktiken det slutliga nackskottet. Den inriktningsproposition som enligt uppgifter nu kommer att läggas fram, och som med all sannolikhet saknar skarpa förslag, känns som ett hån mot våra kommuner sett till ursprungliga löften och uttalade ambitioner. Frågan städas nu undan med en innehållslös vision och livet går vidare. Hur livet sen ska utveckla sig för invånarna i vår region, Region 8, blir ånyo en fråga som bara berör oss gnälliga invånare i glesbygden. Svaga och få röster, lätta att ignorera.

Läs hela artikeln här från Dagens Samhälle

Läs mer om landsbygdskommitténs slutbetänkande här

Även Land publicerade artikeln

Debatterade gjorde även Inlandskommunerna ekonomisk förening

Läs artikeln här