Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast.

Yttersta vikt att arbetsförmedlingens glesbygdskontor inte läggs ned!
Att statlig närvaro är av största vikt i hela landet har tidigare utredningar fastslagit, bl.a. för att stärka förtroendet för statliga myndigheter och samhällets institutioner och stötta de som har risk för ett utanförskap.
Under slutet av januari kom ett varsel för de anställda på arbetsförmedlingen där man varslade 4 500 tjänster. I mars detta år kom nedläggningsbeslut på 130 kontor varav 5 i Region 10’s geografi. Detta ger två kontor med bemanning och tre obemannade kontor i alla Region 10’s 10 kommuner (vilket har en geografisk storlek på 62 400 km2, ca 20 000 km2 större än Danmark).
De som drabbas av en nedläggning är de som i de flesta fall har en svår situation och de som står längst från arbetsmarknaden och redan är en utsatt grupp i samhället. Ett samhälleligt utanförskap är något man till varje pris måste motverka, detta gör man inte genom att lägga ned kontor dit arbetssökande kan gå för att få stöd, hjälp och råd av adekvat personal. Region 10 anser att det är av yttersta vikt att regeringen tar beslut att inte lägger ned Arbetsförmedlingens kontor i glesbygd!