Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Region 10 har än en gång nyanserat debatten mellan glesbygd och stad. I en artikel i Dagens Samhälle belyser vi vikten av att landet ska hållas samman och att det inte ska spela någon roll för Sveriges invånare om man väljer att bosätta sig i en storstadsregion eller i en glesbygdskommun. Man ska kunna få samma samhällsservice och ett likabehandlande vart i landet man än väljer att sätta bo.

Detta gör vi i en debattartikel i Dagens Samhälle:
Om man på allvar vill hålla ihop hela landet måste man titta på vilka produktionskostnader som finns för välfärd i olika delar av landet – och göra en ansats att försöka jämna ut dem. I dag får de minsta kommunerna inte pengar över ens om de driver verksamheten effektivt, skriver tio kommunstyrelseordföranden i Region 10.

Läs artikeln i sin helhet i Dagens Samhälle