Socialchefernas uppdrag

Socialchefernas uppdrag.

Bakgrund till socialchefernas uppdrag:

socialchefernas uppdrag_region8Utifrån förutsättningarna i Region 10 har socialcheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med;

1.   Personalrekrytering
2.     Psykisk hälsa
3.     Välfärdsteknik 
         -Sätt ljus på natten.
         -Trygg och säker utskrivning i sluten vård.
4.    Kompetenshöjning och utveckling
5.     Ungas hälsa

socialchefernas uppdrag_region8Mål/Nytta med uppdraget:

  1. Förbättra former för att bemanna nyckelpositioner inom socialtjänsten.
  2. Att öka välmåendet hos personal och att minska stressrelaterade långtidssjukskrivningar.
  3. Att höja fokus på nattpersonal.
  4. Att höja kompetens hos personal.
  5.  Förebyggande åtgärder med tidiga insatser. Detta sker i samverkan mellan skola och socialtjänst.

Ansvarig för Processen:

Värdkommunens socialchef

 

 

region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog