Socialchefernas uppdrag

Socialchefernas fokusfrågor:

  • Avtalssamverkan
  • Ledarutveckling för första linjens chefer
  • Arbeta förebyggande, inventering från kommunerna
  • Insatser via öppenvårdsteamet
  • Egna Familjehem/behandlingshem i kommunerna
  • Gemensam handbok för LSS-handläggare
  • Digital transformation för god och nära vård
  • Kompetensförsörjning

Ansvarig för processen:
Värdkommunens socialchef


ArabicEnglishFrenchGermanSpanishSwedish