Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Resan skedde med konferensbuss, anledningen till att mötas i denna form är att vi från kommunernas sida ville visa på konkreta exempel på var byggande skulle vara intressant men idag inte möjligt. Bostadsbyggande är en viktig del för att främja utveckling, tillväxt och inflyttning i våra kommuner och vi vill föra en dialog kring nuvarande lagstiftnings begränsningar ur vårt perspektiv. Vår bild är att lagstiftningen på området, liksom på många andra områden, utgår från ett storstadsperspektiv och i mindre utsträckning tar hänsyn till villkoren i glesbygd. För oss är det dessutom mindre intressant med fallande Stockholmspriser när det fortfarande är nära nog omöjligt att låna till nyproduktion i våra kommuner.

Artiklar om mötet:

Läs Norrans artikel “Peter Eriksson fick se en annan typ av bostadsbrist”

Läs Västerbottens Folkblads artikel “Busstur i bostadsbristen”

Läs Västerbottens Folkblads artikel “Vi älskar ihjäl vår landsbygd”