Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Tisdag den 9 juni hade representanter från Region 10 ett digitalt möte med civilminister Lena Micko. De punkter som diskuterades under mötet var bland annat två av de fokusområden som Region 10 har för året 2020: statligt stöd till kommunal infrastruktur​ och statlig närvaro.  

– Civilministern lyssnade och tog till sig de frågeställningar som vi lyfte när det gällde bland annat statlig närvaro och investeringsbehov i kommunal infrastruktur, samt att det måste bedrivas antiurbaniseringspolitik, säger Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande Norsjö.

Fokus låg mestadels kring den befolkningsminskning som regionen har och hur en “antiurbaniseringspolitik” skulle kunna påverka detta. Under år 2019 tappade Region 10 sammanlagt nästan 500 innevånare, vilket innebär en befolkningsminskning på 1 %. ​Om den siffran jämförs med Stockholm stad skulle det innebära en befolkningsminskning på 9 759 personer på ett år. Denna utveckling i Region 10 motsvarar minskade intäkter på 33 miljoner​.

– Vi hade ett bra möte och jag känner att kunskapen om vår region alltid kan bli bättre. Ett bra exempel är fördelningen av välfärdsmiljarderna som idag delas lika till alla kommuner per befolkning. Vårt förslag är att pengarna ska delas ut efter behov. Lika är inte alltid likvärdigt, säger Annika Andersson (C) kommunstyrelsens ordförande Vilhelmina 

I Region 10 finns en vilja att bedriva arbete mot regeringen att utmana sitt normativa tänk och staden som norm genom att titta på saker och ting från ett annat håll.

Statlig närvaro är en del i denna antiurbaniseringspolitik. Det finns statliga jobb som kan läggas var som helst i landet. Delar av en myndighet skulle kunna utlokaliseras, CSN ska till exempel anställa flertalet nya handläggare, de är inte lokalberoende och det borde vara perfekta jobb att utlokalisera.  Den senaste tiden har visat att det går utmärkt att arbeta och delta i olika dialoger oavsett var man än befinner sig. Staten bör ta sitt ansvar för att fördela ut sina aktörer i hela landet.

En annan fråga om diskuterades är de små kommunernas behov av att investera i grundläggande kommunal infrastruktur – men att få har de resurser som krävs. Som ett led i att starta upp ekonomin i Coronans spår föreslår Region 10 att staten tillskjuter medel till kommunal infrastruktur.

Deltog från Region 10 gjorde:
Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande Norsjö
Annika Andersson(C), kommunstyrelsens ordförande Vilhelmina
Eleonore Hedman, kommunchef Norsjö
Karl-Johan Ottosson, kommunchef Vilhelmina