• I helgen, 6–7 april, är det dags för projektet Move Up North att åka ner till Holland och den stora emigrantmässan. Det är den första stora aktiviteten i projektet. Fyra inflyttarlotsar från projektet kommer att vara på plats för att presentera de tio inlandskommunerna som ingår i Region 10. ”Det här är den absolut största […]

  • I dag kom det officiella beslutet från Europeiska Social Fonden gällande den projektansökan vi lämnade in i september. Ett projekt där alla våra 10 kommuner medverkar. Projektet är tänkt att stärka hållbar kompetensförsörjning i Region 10. Under tre år gör Region 10, en sammanslutning av tio kommuner i Norrbottens och Västerbottens inland, en gemensam satsning […]

  • ”Avfallssamverkan Norr är en samverkansgrupp mellan nio kommuner i norra Sveriges inland där kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Vilhelmina och Åsele ingår. Syftet med samverkansgruppen är att minska sårbarheten, skapa trygghet och samsyn gällande avfallshantering inom regionen. Kommunernas gemensamma inriktning är att samverka i syfte att främja hållbar utveckling av avfallsverksamheten främst […]

  • Slutrapport av projektet NiAA och NiMR by mojligheternasregion – Issuu

  • Region 10 är en samverkan mellan 10 inlandskommuner i Norr- och Västerbotten som startades upp för mer än 10 år sedan. I Region 10 finns en mängd olika saker vi samverkar om men ofta pratas det om att vi borde samverka ännu mer. Men vem bestämmer om vad, med vilka och när det ska samverkas?  […]

  • I går måndag fick vi glädjande besked. Vårt projekt FOSiR10, Fördjupad Organisatorisk Samverkan i R10 har beviljats. Detta betyder att vi kan starta vår förstudie den 1 februari 2023 som tänkt. Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara […]

  • Efter flera år med endast digitala stormöten träffades äntligen Region 10:s styrelse och arbetsgrupper, i Lycksele – på ett lunch till lunch möte – med temat kompetensförsörjning. 100 representanter från alla våra tio kommuner och olika verksamheter möttes med syftet att hitta vägar hur vi tillsammans kan komma vidare i arbetet med kompetensförsörjningen, inom Region […]

  • Kom och jobba med oss i Region 10! Vi söker nu en Projektledare till förstudien FOSiR10, fördjupad samverkan inom Region 10 med start 1a februari 2023.